Werkwijze

LetterSpinsels stimuleert de leden (maximaal tien om het werkbaar te houden) om ieder kwartaal een kort verhaal of een aantal …

Cijfers

Richtlijnen voor de cijfertoekenning Nadat je het verhaal beoordeeld hebt, kun je als volgt een cijfer toekennen. Uiteraard zijn onderstaande …

Colofon

LetterSpinsels is tevens de naam van de kwartaaluitgave met eigen werk van de auteurs van LetterSpinsels, een collectief van ervaren …

Contributie

De contributie bedraagt € 28 euro per kalenderjaar. Voor leden buiten Nederland wordt dit verhoogd met de extra portokosten. Omdat …