Contributie

Contributie

De contributie bedraagt € 28 euro per kalenderjaar. Voor leden buiten Nederland wordt dit verhoogd met de extra portokosten. Omdat de hoge portokosten en soms lange verzendtijd of zelfs onzekerheid van aankomst een probleem kan zijn, bieden we buitenlandse leden de keuze om een digitaal abonnement te nemen voor de prijs van 14 euro. De LS wordt dan digitaal in een niet te bewerken, maar wel printbare pdf-versie verzonden. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat de verhalen zomaar te kopiëren zouden zijn. Het auteursrecht berust bij de schrijver en wij zien het als onze taak om dit zo goed mogelijk te beschermen.