Hoe het begon en verderging

Hoe het begon en verderging

Door Barbara Joy

1993 losse vellen
Via een oproep in de krant richt Rob de Vos de schrijfgroep Raakpunt op. Hij krijgt hulp van Guus Siebel, die handig is met Desk Top Publishing. Na een jaar stopt Guus ermee. Omdat Rob niks van DTP afweet, gaat hij losbladige uitgaves maken met behulp van WordPerfect. De teksten worden overgetypt door Jan Boonstra, die ook een nieuwsrubriek verzorgt.

1994 Raakpunt wordt de Schrijfcirkel
We gaan verder onder de naam de Schrijfcirkel. Om de kosten laag te houden, worden de vellen niet gebundeld. Het gaat vooral om het geven van feedback op elkaars werk, waarbij de verhalen nog geen eindproduct zijn.

1995 internet doet zijn intrede
Rob krijgt toegang tot internet en wil uitproberen wat internet voor onze schrijvers kan betekenen. Hij maakt een site en noemt die Raakpunt online. Rond die tijd verschijnt ook de stichting Schrijven op internet. Die doen zo’n beetje wat Rob van plan was en daarom begint hij met iets anders. Dat wordt de literaire krant Meander. Twee leden van de Schrijfcirkel maken deel uit van de redactie van Meander.

1996 uitgave boekjes
In 1996 geven we een boekje uit met de titel Verhalenwedstrijd 1995/96 met als thema Grens, en een Schrijfcirkeljaarboekje 1996 met verhalen van leden.

1997 machtsovername
De Schrijfcirkel/Raakpunt wordt tot begin 1997 geleid door Rob de Vos. Dan zegt hij de club vaarwel en richt zich verder op Meander, de digitale literaire krant. Peter Overduin wordt clubleider en begint met bundelen en nieten van de losse bladen, inclusief omslagbladen. Na een naamverkiezing gaan we verder als de Klappen (lees: de Klap-pen, naar het Vlaamse woord voor vertellen).

strookjes feedback en 25 leden

Vanaf juli-aug gaat Peter het aantal commentaren bijhouden en vermelden. De telling verloopt per gegeven commentaar ongeacht de lengte. Becommentariëren gaat met de hand op meegestuurde losse invulblaadjes, die ook weer per post teruggestuurd worden. Na lezen en tellen, knipt Peter de feedback op maat en voegt die strookjes bij de nieuwe Klappennen. Het overtypen van kopij vergt veel tijd, zeker omdat het ledenaantal intussen opgelopen is naar 25. Er wordt een flatscanner aangeschaft. Een noviteit waarvan de functionaliteit tegenvalt. Eind van dat jaar krijgt de Klappen een eenheid in lay-out.

1998 Anneke’s Bloknoten
In maart begint Anneke Blok met het geven van summiere, doch deskundige commentaren in de (letterlijke) vorm van telkens vier Blok-noten, die op de achterkant van de Klappen worden geplaatst.

ledenontmoeting in de tuin
Op zondag 20 september organiseren we een eerste (en tot nu toe enige) ledenontmoeting. In de tuin van Dirk Keijzer, praten we onder het genot van een zelfgebakken bramentaart en een drankje over de voortgang van de club. Om het werk van Peter wat te verlichten, komt er een voorstel om de Klappen vier i.p.v. zes keer per jaar te laten verschijnen, maar Peter wijst dat idee af.

1999 puntentoekenning
Met ingang van 1999 voeren we een puntentoekenningsmethode in, inclusief een lijst met beoordelingsaspecten die met hulp van Anita Lodewijks opgesteld wordt. Het is de bedoeling dat leden elkaar punten geven voor elk schrijftechnisch aspect dat op de lijst staat. Hoe moeilijker het aspect, hoe meer punten je ermee kan verdienen. Opgeteld kan dit maximaal 100 punten opleveren. Dit wedstrijdelement moet het schrijven aantrekkelijker maken en het feedback geven rechtvaardiger. Anneke kiest per uitgave nog steeds zelf vier verhalen uit waar ze feedback op geeft, de plaats op de ranglijst heeft daar geen invloed op.
Een behoorlijk aantal leden schrijft (ook) poëzie, waarbij er maar enkele gedichten op een pagina passen die verder veel lege ruimte heeft. Dialogen zijn vaak ook kort. Om economische reden gaan we over op een tekstindeling in kolommen.

2000 Woordenstroom en eigen website
Een nieuwe eeuw, een nieuwe naam. Vanaf 2000 gaan we verder als Woordenstroom. Het aantal leden is gedaald naar tien. We gaan ons richten op ledenwerving en meer bekendheid. Peter maakt voor de vereniging een website – een homepage, die providers gratis ter beschikking stellen aan hun klanten. De beginfase van de website is vooral een kwestie van ervaring opdoen en nadenken over wat er mogelijk is en interessant kan zijn voor een schrijfclub.

2001 Anneke stopt
Wegens tijdgebrek stopt Anneke met het geven van haar bloknoot-commentaren. Kennis delen en feedback geven wordt als belangrijkste pijler van onze club gezien. Om leden te stimuleren tot het geven van feedback, komt Peter met een voorstel: aan de hand van het aantal regels geleverde commentaar kunnen leden publicatieruimte ‘verdienen’ voor eigen werk. Dit voorstel haalt het niet. Het schrijfaspectenlijstje dat we hanteren om punten toe te kennen, wordt afgeschaft. Het is tijdrovend en blijkt niet rechtvaardig te zijn. Niet alle verhalen bevatten immers alle schrijfaspecten van het lijstje, waardoor het puntentotaal lager kan uitvallen dan het werk verdient.

2002 Barbara versterkt de redactie
Ruim zes jaar wordt de club op koers gehouden door de eenmans-aansturing van Peter. Barbara leest ons blad al jaren mee en als ze haar schrijfcursus in 2001 afrondt, wordt ze lid. In 2002 gaat ze Peter ondersteunen. Een van haar eerste taken is het overtypen van de handgeschreven en machinaal getypte verhalen en gedichten, die per post worden aangeleverd. Bij twijfel of vragen belt ze de leden op. Haar pc heeft geen internetaansluiting. Na het opslaan van de WS op een floppy disk, is het zaak om deze floppy zo snel mogelijk vanuit Vlissingen naar Tjebbe van Dijk te brengen. Die woont ruim twintig kilometer verderop en heeft wel een pc met internetaansluiting, zodat ze ons blad naar Peter kan mailen.

doorlopende schrijfwedstrijd
In 2002 starten we met een doorlopende WS schrijfwedstrijd, die al vlug een groot succes is. Dat is waarschijnlijk ook te danken aan de prijs: een gratis beoordeling door schrijfdocent, manuscriptbeoordelaar en uitgever Hans ter Mors van Bureau Script Noordwijk. Elke twee maanden wordt deze uitgeloofd aan het beste verhaal. Daarbij plaatsen we het winnende verhaal op onze website en in ons blad, dat de winnaar gratis toegezonden krijgt.

profielschetsen
Voor een samenkomst is geen animo. In maart verschijnen er profielschetsen van leden. Niet iedereen doet daaraan mee. Het gaat om het werk, niet om de persoon erachter. Dat zou de objectiviteit bij het geven van feedback in de weg kunnen staan, is de vrees van sommige leden. Geopperd wordt ook om de verhalen voortaan anoniem in de WS te zetten. Dat voorstel haalt het niet.

competitie van jaartoppers
We kennen elkaars werk punten toe, waarbij we het aspectenlijstje enkel als handvat gebruiken. Uit de rangorde ontstaan aan het eind van het jaar zes hoogstgeëindigde verhalen, deze winnen een beoordeling door Hans ter Mors. Uit deze zes verhalen, (nog niet zes schrijvers) kiest Hans het in zijn ogen beste verhaal en kent daar de BSN literatuurprijs aan toe. Die eerste virtuele bokaal en eeuwige roem gaat naar Barbara Joy voor haar verhaal Een Oosters stukje.

 2003
De doorlopende internetwedstrijd blijkt een succes en zoals gehoopt trekt het nieuwe leden aan. Het jureren gebeurt door Peter en Barbara. Zes keer per jaar kiezen ze ieder een aantal verhalen die ze van een jurymotivatie voorzien. Uit deze shortlist kiezen ze – na soms pittig overleg, een winnaar. Hans ter Mors beoordeelt ook de zes winnaars van de internetwedstrijdrondes. In totaal schrijft hij dus feedback voor twaalf verhalen, met als tegenprestatie gratis reclame voor zijn Bureau Script Noordwijk.

De BSN literatuurprijs 2003 gaat naar Anita voor Polderkind.

2004 forse ledenaanwas

We verwelkomen dit jaar 5 nieuwe leden. Het zijn bijna allemaal eerdere winnaars van de internetwedstrijd die door ons uitgenodigd zijn om lid te worden. Het schrijfniveau stijgt en het geven van feedback gebeurt op grotere schaal.

eenmaal op internet, altijd traceerbaar
Deelnemers aan de internetwedstrijd kunnen lezen dat WS het winnende verhaal met beoordeling op de website en in ons blad plaatst. Een winnaar is het niet eens met de beoordeling van Hans en eist dat de beoordeling van internet gehaald wordt. Helemaal weghalen kan niet, zo blijkt. De beoordeling blijft vindbaar via een zoekmachine. Een andere wedstrijdwinnaar wint met haar verhaal ergens anders ook een eerste prijs; een aardig geldbedrag. Het verhaal mocht echter nog niet gepubliceerd zijn en de jury zoekt dit vóór publicatie in hun verhalenbundel nog even na via een zoekmachine. Ook haar verhaal is te traceren. Ze wordt gediskwalificeerd en moet het geldbedrag teruggeven. Voortaan vragen we expliciete toestemming voor publicatie, ook aan onze leden. Plaatsing in ons blad valt niet onder publiceren, omdat het als intern werkblad gezien wordt.

gedeelde overwinning
De BSN literatuurprijs 2004 wordt dit jaar aan twee schrijvers toegekend. Aan Joost Nillissen die wint met zijn verhaal In de Hof van Eden. En aan Barbara Joy met Verdwaald, een hoofdstuk uit Schaduwvrouw. Het is voor het eerst dat een lid wint met fragmenten uit een roman in wording.

2005 kopij en feedback per e-mail
Dirk Keijzer en Bas Dijkhuizen, beiden leden van het eerste uur, verlaten in 2005 de club. Omdat zij de laatste leden zijn zonder e-mailadres, kunnen we de digitale snelweg gaan gebruiken. De tijd van overtypen van kopij en het knippen en bijvoegen van feedbacklijstjes en -strookjes is hiermee definitief voorbij.

romantisch hoogtepunt
Dit jaar beleven we een romantisch hoogtepunt. Na zes jaar latten, geven de leden Tjebbe en Barbara elkaar het ja-woord. Een aantal leden reist af naar Walcheren om getuige te zijn van dit schrijvershuwelijk. De cover van ons blad is voor de gelegenheid romantisch uitgevoerd in full colour.

naar maximaal 15 leden en 3500 woorden per verhaal
Sommige leden ervaren het schrijven van feedback als tijdrovend. We stellen een nog werkbaar maximaal aantal leden in van 15 en gaan over van puntentoekenning naar (rapport)cijfers. De WS wordt ook dikker. Te dik om nog te kunnen nieten. De maximale publicatieruimte wordt 3500 woorden per verhaal. Er blijken nogal wat leden te werken aan een boek. Een aparte manuscriptenbeoordelingsgroep binnen WS lijkt een leuke optie, maar komt niet van de grond. De behoefte aan feedback op hoofdstukken of langere delen is er wel. Om aan die wens tegemoet te komen bieden we de leden twee keer per jaar dubbele publicatieruimte aan.

De virtuele BSN-trofee en eeuwige roem gaat dit jaar opnieuw naar Joost Nillissen voor zijn verhaal: De mashgiach .

 2006 rentree Anneke Blok
In mei vieren we de rentree van Anneke, die geen Bloknoten meer gaat schrijven, maar zes keer per jaar het hoogstgeëindigde verhaal van elke uitgave gaat beoordelen. We maken een kostenbesparende overstap naar kopiëren in Vlissingen. Dat betekent voor Barbara ook nieten, snijden en verzenden. En beheer van de ledenadministratie.

niet meer te behappen
De WS-wedstrijd is nu ruim bekend en groeit naar gemiddeld meer dan 100 inzendingen per ronde. Het breekpunt voor wat de jury kan behappen, wordt hiermee zoetjesaan overschreden. Samen met Peter beoordeelt Barbara de proza-inzendingen; de poëzie-inzendingen komen enkel voor haar rekening en dat wordt te veel. We zoeken naar een nieuw jurylid voor de poëzie en die vinden we binnen de eigen gelederen. Veerle van Damme gaat deze taak op zich nemen. In november krijgt zij versterking van Frouke Arns.

leden publiceren
Dit jaar vinden vier manuscripten van leden de weg naar een uitgever en worden, met dank voor onze feedback, gepubliceerd.

ballotageprocedure
Een nieuw lid blijkt niet binnen de groep te functioneren. Om teleurstellingen te voorkomen en te bekijken of het niveau van geïnteresseerden in een lidmaatschap een beetje aansluit, vragen we drie verhalen ter beoordeling en stellen we een proefperiode van een halfjaar in, waarna van beide kanten bekeken wordt of omzetting naar een definitief lidmaatschap gewenst is.

van zes verhalen naar zes schrijvers
Margareta Keijser wint dit jaar de BSN Literatuurprijs met haar verhaal Schele rozen.

Omdat de topzes bezet is door maar drie schrijvers met ieder twee verhalen, vinden we het tijd worden om de regels aan te passen. Voortaan mogen leden met maar één verhaal meedingen, zodat meer leden kans maken op een beoordeling van BSN.

2007 splitsing wedstrijd in proza en poëzie
Omdat appels en peren moeilijk te vergelijken zijn, worden met ingang van de eerste wedstrijdronde 2007, proza en poëzie gescheiden, met voor iedere categorie een winnaar. Helaas moet Frouke na één ronde jureren stoppen en kan Veerle dit gat niet opvangen. Er moet opnieuw gezocht worden naar een competent jurylid. Vanaf de derde ronde neemt Elma Lindenbergh deze taak op zich.

professionele website
Begin 2007 wordt onze homepage verhuisd en daarbij opgewaardeerd naar een ‘echte’ website. De verhuizing gaat niet zonder slag of stoot. De domeinnaam Woordenstroom.nl blijkt al geclaimd te zijn door een datingbureau, wat overblijft is Woordenstroom.org. Kennelijk weten wedstrijdinzenders de plek niet zo goed te vinden, want het aantal wedstrijdinzendingen loopt drastisch terug. De link naar WS moet natuurlijk overal aangepast worden en met name bij Schrijven online, werkt deze link lange tijd niet. De tijdelijke stop voor poëzie, werkt ook niet stimulerend, maar langzamerhand wordt de website weer drukker bezocht. Van gemiddeld 30 bezoekers per dag in januari naar ruim 60 per dag in april.

Barbara Joy wint dit jaar de BSN Literatuurprijs met haar verhaal Zoetzure appeltjes.

 2008 Gerard neemt stokje over van Hans
Met ingang van het nieuwe jaar stopt Hans tot onze spijt met het becommentariëren van de zes jaartoppers van onze leden en de zes verhalen van de internetwinnaars. We hebben veel geleerd van zijn kundige kijk op de schrijftechnieken. Gelukkig vinden we snel een geschikte nieuwe beoordelaar voor beide takken van onze club: Gerard Klappers.

leden wereldwijd
Leden vinden ons vaak via internet en wonen verspreid over de wereld. Landen waar de WS naartoe gestuurd wordt zijn o.a. België, Israël, Denemarken, Italië, Spanje en Nieuw-Zeeland. Ons lid op Curaçao, waar de post niet betrouwbaar werkt, ontvangt ons blad soms veel te laat of helemaal niet. De WS digitaal als een pdf-bestand versturen wil Peter niet. Hij vreest dat hiermee de bescherming van de copyright van onze schrijvers niet gewaarborgd kan worden. We vinden geen oplossing en verliezen een overzees lid.

Elma die op haar zorgvuldige wijze feedback schrijft, krijgt versterking. Voortaan zal zij samenwerken met Anna Sterk. Barbara trekt zich terug als poëziejurylid.

De virtuele bokaal van 2008 gaat voor de tweede keer naar Margareta Keijser. Gerard Klappers kiest uit de zes jaartoppers haar verhaal Glad water als beste van 2008.

2009 verder als LetterSpinsels
Tegen 1 mei kondigt Peter aan dat hij zich wil afscheiden van de schriftelijke tak van Woordenstroom. Hij schrijft zelf al een tijd niet meer en besluit om uitsluitend digitaal verder te gaan met de website en de internetwedstrijden. Daartoe neemt hij de naam Woordenstroom en de website met zich mee. De schriftelijke tak gaat vanaf die datum verder met een nieuwe naam: LetterSpinsels. Anita en Margareta melden zich aan als nieuwe bestuursleden. Simon Been stelt ruimte beschikbaar op zijn website voor LetterSpinsels.

We krijgen dit jaar een recordaantal van zes nieuwe leden, waaronder Sandra Bernart die later onze webmaster zal worden.

Muriam Nelissen wint de LS Literatuurprijs met Adiós Noñino.

2010 van zes naar vier uitgaven
Omdat steeds meer leden kampen met tijdgebrek, gaat LetterSpinsels over van zes naar vier uitgaven per jaar. Anneke beoordeelt nog altijd de winnaars per uitgave. Vanaf nu noemen we die Kwartaaltoppers

Overlijden Gerard Klappers
Een vrije geest en een creatieve reiziger, steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen, ideeën en ervaringen. Maar vooral een plichtsgetrouwe en aardige man met humor   zo zou je onze 43-jarige Jaartoppers-beoordelaar kunnen omschrijven. Kort voor zijn onverwachte overlijden op 3 november had Barbara nog mailcontact met hem en hadden ze het over zijn boek Rimpelingen dat even later gepresenteerd zou worden. Een paar dagen later kregen we het verdrietige bericht dat hij overleden was.

Natasza Tardio is bereid de jaartoppers-beoordelingen op zich nemen. Zij kiest De Snaveldokter van Rijk Arends uit als winnaar van de LS Literatuurprijs. Voor verhaal en beoordeling zie Topverhalen

2011 Tjebbe en Margareta leggen hun taken neer
Tjebbe, een lid van het eerste uur, moet wegens ziekte besluiten om zijn lidmaatschap op te zeggen en daarmee ook zijn taak als beheerder van feedback en cijfers. Ook Margareta beëindigt aan het eind van het jaar haar deelname. Daardoor kan ze het penningmeesterschap niet langer uitvoeren en komt haar plaats in het bestuur vacant. Wim de Groot neemt beide taken over.

Kwartaalwinnaar Ate Vegter wordt met zijn verhaal Zuster door Natasza Tardio uitgeroepen tot jaarwinnaar.

2012 LS-schrijfwedstrijd
Simon en Ate geven ruim op tijd aan dat ze eind volgend jaar hun lidmaatschap gaan beëindigen. Een lid verlaat ons om zich op het uitgeven van zijn boek te richten. De vrijgekomen plekken door het vertrek van Tjebbe en Margareta zijn ook nog niet ingevuld. Wim komt met het voorstel om een schrijfwedstrijd te organiseren. We ontvangen een verrassend groot aantal inzendingen van hoge kwaliteit. Alle vijf de wedstrijdschrijvers uit de shortlist gaan in op onze uitnodiging om lid te worden, waaronder Monique Cunnen die later onze redactie gaat versterken.

Na het afronden van de wedstrijd legt Wim zijn taken neer. Mia DeConinck reageert op onze oproep voor een nieuwe penningmeester, maar wil geen deel uitmaken van het bestuur.

De LS Literatuurprijs gaat dit jaar opnieuw naar Barbara Joy voor haar satirische kerstverhaal Marktonderzoek.

2013 Sandra wordt webmaster
Omdat webmaster Simon ons eind dit jaar gaat verlaten, zoeken we iemand die een website voor ons kan bouwen en beheren. Ons lid Sandra Bernart biedt haar hulp aan. Met gepaste trots gaat in maart onze website de lucht in, de domeinnaam LetterSpinsels.nl was nog beschikbaar.

FeedBackBoekje
Het geven van feedback en cijfers wordt serieus genomen. Omdat we ons vanwege de objectiviteit vooral richten op de schrijftechnische uitvoering en bij het toekennen van een cijfer ook rekening houden met de moeilijkheidsgraad van het genre en vertelvorm, kan feedback schrijven soms lastig zijn. Om feedbackgevers hierbij te ondersteunen stelt Barbara een FeedBackBoekje samen met daarin onder andere de kenmerken van de meeste literaire genres. (Proef)leden ontvangen dit boekje gratis.

Sandra di Bortolo neemt het stokje over van Natasza Tardio en beoordeelt dit jaar de toppers. Zij kiest het verhaal Heet van Sandra Bernart uit als winnaar van de LS Literatuurprijs 2013.

2014 wachtlijst
Annet Mol neemt de taak van feedbackbeheerder op zich. Ze gebruikt hiervoor een nieuw en veelbelovend computerprogramma, Publisher, dat haar in het begin heel wat hoofdbrekens bezorgt.

Fred Dukker moet zijn lidmaatschap na bijna twintig jaar opzeggen. Ruimte dus voor een nieuw lid en dat wordt AnneJo Joosten. Na haar melden zich spontaan nog enkele geïnteresseerden in een lidmaatschap, die we niet veel meer kunnen aanbieden dan plaatsing op een wachtlijst.

nieuwe jaartoppers-beoordelaar
Fiona Hack, van uitgeverij De klimmende ster, gaat de jaartoppers beoordelen. Zij kiest het verhaal Nu het nog kan van Barbara uit als het beste en kent haar de LS Literatuurprijs 2014 toe.

geen behoefte aan ontmoeting
Een enquête onder de leden wijst uit dat er geen meerderheid is voor een forum op onze website of meer onderlinge communicatie. Ook bestaat er niet veel behoefte aan een ontmoetingsdag. Logistiek zou dat ook een probleem zijn, met een aantal in het buitenland wonende leden.

 2015 boekfragmenten
Dit jaar hebben we opvallend veel leden die met een boek bezig zijn of al uitgebracht hebben. In eigen beheer of bij een reguliere uitgever. Delen uit een boek in wording mogen ook in de LS geplaatst worden. Die boekfragmenten vragen wel iets meer van een feedbackgever. Het zijn geen afgeronde verhalen en ze roepen soms vragen op die in een ander hoofdstuk beantwoord worden. Voor de meeste leden is dat gelukkig geen probleem.

kijkje bij de kamelenrace
Deelname aan de competitie – door ons ook wel de kamelenrace genoemd, is vrijwillig, maar ieder lid doet mee. Wij feliciteren Monique die met haar roze olifant als eerste over de finishlijn dendert, gevolgd door een meeuw met gele poten van Barbara. Vlak erachter komt de hemelklimmer van Arie Smits aangerend, gevolgd door een fool on the hill van Annet Mol. Vijfde topper Sandra vraagt of het mogelijk is de beoordeling door Fiona van haar verhaal Onderpand in te wisselen voor het eveneens hoog geëindigde verhaal Voortuin. De vleugellamme vlinder van Anita fladdert als zesde over de finishlijn.

Fiona Hack kiest Fool on the hill van Annet Mol uit als beste bijdrage van 2015. Dit hoofdstuk komt uit het manuscript De juffrouw op het rozenblad. Annet wint hiermee de LetterSpinsels literatuurprijs 2015.

2016 nieuw genre: kinderliteratuur
Met de komst van een nieuw lid doet een voor ons collectief nieuw genre zijn intrede: kinderliteratuur. Dit vergt van feedbackgevers kennis van dit genre dat een aparte plaats inneemt, zoals welk taalgebruik en woordlengte past bij welke leeftijd en tot hoe oud is een ‘verteller’ in het verhaal gewenst. Ook aan spanningsopbouw en humor worden andere eisen gesteld. Een uitdaging die onze feedbackgevers wel willen aangaan.

contributieverhoging
De scholengemeenschap die ons werk voor een zacht prijsje print, neemt geen externe opdrachten meer aan. We moeten overstappen naar een iets duurdere dagbesteding. Penningmeester Mia meldt dat het lidgeld van maar 15 leden de uitgaven niet langer dekt. De webhostkosten stijgen evenals de portokosten. We kunnen dan ook niet om een verhoging van de contributie heen. Het lidgeld wordt 28 euro.

aanbod Anneke
De beoordelingen van Anneke zijn al cadeautjes voor de kwartaalwinnaars en leden, maar worden dat ook voor de kas, omdat ze aanbiedt om gratis voor ons te werken. Anneke beoordeelt al heel lang onze verhalen, maar wij hebben nog nooit een verhaal van haar gelezen. Een gemis, vinden wij. We vragen haar of we een verhaal van haar mogen publiceren, als eindejaarscadeautje. Daar geeft ze met plezier gehoor aan en stuurt ons een verhaal in getiteld De slak.
Dit jaar is de competitie weer een spannende nek-aan-nekrace: welke verhalen van zes auteurs komen als eerste over de eindstreep? Opvallend is dat boekfragmenten ook deze keer tot de jaartoppers behoren. Fiona kiest het verhaal Samen van Anita Lodewijks uit als winnaar van de LS Literatuurprijs 2016.

2017

Monique derde redactielid
Monique komt onze redactie versterken. Daar zijn we heel blij mee. Als je drie bestuursleden hebt, is er bij besluitvorming een meerderheid. Zij neemt ook de taak van het feedbackbeheer op zich.

Er gaan geluiden op dat feedback schrijven voor 15 leden te veel tijd vergt. We denken erover om het maximaal aantal leden terug te brengen naar 10. Dat houdt in dat we de contributie weer moeten verhogen, of moeten bezuinigen. Fiona stopt met het uitgeven van boeken. In overleg stopt ze ook bij ons. Als we een kundige beoordelaar kunnen vinden die gratis voor ons wil werken, geeft dat voorlopig voldoende financiële ruimte.

 Joanne nieuwe beoordelaar
Joanne Dohle, van digitaal schrijverscafé De schrijflantaarn, een initiatief van QuaLibri uitgeverij, wil de topverhalen gratis voor ons gaan beoordelen. Op haar zorgvuldige en kundige wijze maakt ze een onderbouwde keuze uit de jaartoppers die ze van uitgebreide reacties en verbetertips voorziet.
Het in haar ogen beste LS-verhaal van 2017 is: Nuchterheid met een zachte g van Sandra Bernart. Zij wint dan ook de LS Literatuurprijs 2017, een oorkonde, eeuwige roem en een tweede ster op de LS Wall of Fame.

2018 naar maximaal 10 leden
Het invoeren van een maximum ledenaantal van 10 is een koerswijziging om het geven van feedback behapbaar te houden. De maximale lengte van een verhaal blijft 3500 woorden. De mogelijkheid om langere verhalen met een maximum van 7000 woorden te plaatsen, zoals ieder lid twee keer per jaar mag doen, wordt afgeschaft. Het is gebleken dat in een langer verhaal vaak dezelfde ‘foutjes’ gemaakt worden als in het begin, waardoor feedback herhaald wordt. Een lager ledenaantal betekent ook dat we overgaan naar een jaartopvijf in plaats van een topzes.

een frisse wind

Penningmeester Mia moet ons tot haar spijt verlaten. Haar functie komt daarmee vacant en wordt tijdelijk door Barbara waargenomen. Onze in leeftijd oudste leden, Jan de Wilde en Jan Lauret stoppen ermee, waardoor we ruimte hebben voor drie nieuwe leden. De nieuwkomers die reageren op onze oproep zijn jonger dan we gewend zijn: twintigers en dertigers. Ze schrijven over andere thema’s, wat verfrissend is en hebben met hun werk een duidelijk doel voor ogen. Helaas blijkt gebrek aan tijd voor hen een struikelblok.

AVG
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wet vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verenigingen mogen geen namen, foto’s of contactgegevens plaatsen op openbaar toegankelijke websites zonder schriftelijke toestemming. Ook zijn ze verplicht om schriftelijke toestemming te vragen voordat ze persoonlijke gegevens zoals e-mailadressen onderling uitwisselen of gebruiken. Ook wij houden ons daaraan.

Winnaar 2018
Voor Joanne Dohle is de keus uit de vijf toppers deze keer niet zo moeilijk, het verhaal Overleven van Monique Cunnen wint de LS Literatuurprijs 2018. Haar ster schittert nu ook op de Wall of Fame.

2019 nieuwe website
Webmaster Sandra komt met het voorstel voor een nieuwe website. In nauw overleg met de redactiedames bouwt zij een sfeervolle website met een moderner aanzien. In aansluiting daarop kiezen we voor een strakker lettertype in de papieren LS. Ook verdwijnt het woord amateur uit de omschrijving van ons collectief. We krijgen steeds meer leden die publiceren en we vinden dat dit woord de club geen recht doet.

overlijden Anneke Blok
In december bereikt ons het droevige bericht dat Anneke Blok plotseling overleden is. Zij beoordeelde sinds 1998 onze verhalen en heeft veel voor ons collectief betekend.

nieuwe schatkistbewaarder
Chantal Pauwels neemt de taak van penningmeester op zich, waardoor er geen functies vacant meer zijn. Zij beheert de schatkist die opnieuw in België staat. Net als Mia maakt ze geen deel uit van het bestuur.

rentree Joost
Joost Nillissen, een voormalige topschrijver van ons collectief, is meteen bereid het beoordelen van de kwartaalwinnende verhalen op zich te nemen. Hij is eigenaar van uitgeverij Terebint en heeft al meerdere boeken op zijn naam staan. Joost kent het belang van feedback en verwoordt zijn kundige beoordelingen op een opbouwende manier. In rap tempo schrijft hij feedback voor het verhaal Niet de Snoek! van Sandra, zodat zij de verbetervoorstellen nog kan gebruiken, voordat de jaartoppers naar Joanne gaan. Joost zet ook de traditie voort van het schrijven van een eindejaarscadeautje. Van hem ontvangen we een sfeervol verhaal getiteld De danser.

vijf verhalen in de kamelenrace
Joanne Dohle schrijft op haar zorgvuldige wijze weer deskundige feedback op de vijf jaartoppers en kiest het verhaal Niet de Snoek! van Sandra Bernart uit als beste. Sandra is hiermee de winnaar van de LS Literatuurprijs 2019 en verdient hiermee een derde ster op de LS Wall of Fame.

2020 een digitale LS?
De coronacrisis heeft ook voor ons collectief gevolgen. De printservice is gesloten en we moeten de LS van het eerste kwartaal dan ook digitaal versturen. Meerdere keren is de vraag al rondgegaan of we de papieren LS nog willen handhaven of overgaan naar een digitale versie. Daar is geen meerderheid voor, het lezen en beoordelen van een blad dat je in je hand kan houden en waarin je je opmerkingen kan plaatsen heeft de voorkeur. De papieren LS wordt overal mee naartoe genomen; in de trein op weg naar het werk, op het strand, in wachtkamers en om voor te lezen in de auto tijdens vakantiereizen.

meer inbreng van leden
Barbara schreef tot nu toe de teksten voor de rubriek Nader belicht schrijfaspect. Inbreng van leden wordt door de redactie erg gewaardeerd en dit jaar geven Gerhard, Dick en Eelco gehoor aan het verzoek om een schrijfaspect nader te belichten. Op verzoek van Anita schrijft Barbara nog wel een stukje over Een pakkende titel, waarvoor ze eerst een onderzoekje onder lezers doet.

drieluik, een experimentele uitdaging
Barbara vraagt zich af of het een leuk idee is om eens per jaar een verhaal te schrijven volgens een opgegeven thema of vorm. Als voorbeeld schrijft ze een drieluik. Vanuit drie belevende ik-personages, met ieder andere intenties en aannames, ontstaat een verhaal dat met ieder personage iets verder gaat. Het blijkt een leuke uitdaging om met drie ballen in de lucht een boeiend geheel te schrijven, waarbij dialogen ongewijzigd blijven, maar uitspraken en lichaamstaal op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden. Bijna alle leden proberen dit uit, wat verrassend leuke verhalen opleverde.

ballotage vooraf
Nadeel van zonder meer plaatsen op een wachtlijst is, dat we van de geïnteresseerden niet weten of ze door de ballotageprocedure zouden komen of niet. We besluiten daarom om voortaan vóór plaatsing drie verhalen te vragen.

Elk jaar is het spannend welke vijf auteurs de competitie winnen. Het is meestal een nek-aan-nekrace waarin het om honderdsten van punten gaat. Joanne kiest het verhaal Sluipverkeer van nieuwkomer Eelco Rommes uit als beste van de vijf jaartoppers. Met dit verhaal wint Eelco de LS Literatuurprijs 2020.

2021
Barbara verhuist van Vlissingen naar Terneuzen en vindt ruim 20 km verderop in Hulst een dagbesteding die de LS tegen een zeer scherpe prijs voor ons wil printen. Ze bieden ook aan om onze boekjes gratis naar een vestiging in Terneuzen te brengen.

deadline
Niet iedereen is op tijd met de feedback en kopij. We gaan daarom strenger toezien op de deadline en vervroegen die voor feedback en cijfers met twee weken.

verhuizing en vernieuwing website
Webmaster Sandra besluit ons na twaalf jaar trouwe dienst te verlaten. Een aantal leden biedt aan om het websitebeheer van haar over te nemen. Eelco gaat deze taak overnemen. Omdat de bestaande template niet meer ondersteund wordt, kiezen we voor een andere uitvoering. Sandra rondt haar taak hiermee af. Het is een goed moment om de website nog eens grondig na te kijken en waar nodig aan te passen. Barbara levert de steentjes en Eelco bouwt er als meestermetselaar een mooi geheel van.

2022
Ledenbestand
Dit jaar verlaten drie (aspirant) leden ons collectief. Mariël wil meer tijd hebben voor haar tweede roman. Hanneke merkt in haar proeftijd dat de feedback niet het door haar verwachte effect heeft op haar schrijfontwikkeling. Auke begint in september met een intensieve schrijfopleiding, waardoor hij te weinig tijd heeft voor LS en per 1 januari 2023 opzegt.
Chantal, die naast LS lid is van een andere schrijfclub en aan haar roman werkt, neemt een schrijftime-out van 6 maanden, omdat het schrijven en feedback geven moeilijk te combineren is met haar nieuwe drukke baan. Haar taken als penningmeester blijft ze uitvoeren. In het 4e kwartaal doet ze weer volop mee.

Ballotage
We beseffen dat we bij het werven van nieuwe leden de nadruk nog meer moeten leggen op de pijler van onze club: het schrijven en toepassen van feedback.
Geïnteresseerden in een lidmaatschap vragen we voortaan om naast het insturen van eigen werk voor de ballotageprocedure, een verhaal te voorzien van feedback.

Twee van de vrijgekomen plaatsen zijn aan het eind van het jaar ingenomen door Trenke, een ‘herintreder’ die eerder stopte wegens privéomstandigheden, maar graag weer deel wil uitmaken van ons collectief, en Jacqueline, een ervaren schrijfster die laat zien dat ze ook bedreven is in het schrijven van waardevolle feedback. We sluiten het jaar dan ook af met 9 (aspirant)leden en een vacante plek.

Eindejaarscadeautje
De edities van de rubriek: Nader belicht schrijfaspect worden gebundeld en als eindejaarscadeautje naar de leden verstuurd. De nieuwkomers ontvangen dit setje ook, samen met hun welkomstgeschenk dat bestaat uit ons FeedbackBoekje.

Verhalen met een niet-klassieke vorm
Er worden steeds vaker verhalen aangeleverd die niet passen binnen het klassieke stramien. We juichen diversiteit toe, maar beseffen ook dat het rechtvaardig en objectief beoordelen van deze verhalen meer vergt van een feedbackgever. Vroeger hadden we een lijst met beoordelingsaspecten, die samen met het FeedbackBoekje met genre-kenmerken als handvat gebruikt kon worden. Die beoordelingsaspecten zijn niet toepasbaar bij de toetsing van deze meer experimentele verhalen. Op de vernieuwde website komt deze lijst dan ook niet meer voor.
We verwelkomen alle verhalen en zien de verhalen met een niet-klassieke vorm als een uitdaging en uitnodiging tot navolging.

Contributie
Ondanks de gestegen kosten voor website, postzegels en printkosten, wordt de contributie (nog) niet verhoogd.

De beste vijf verhalen per auteur
De eindejaars-topvijf bestaat dit jaar uit: Nooit te oud van Monique Cunnen, Kijkers van Anita Lodewijks, Dood is dood van Barbara Joy, Vergeten worden van Eelco Rommes en Bloezemvriendin van Aukje-Tjitske Dieleman-Hovinga. We feliciteren deze vijf auteurs met het bereiken van deze top.

Deze verhalen kunnen aan de hand van de ledenfeedback herschreven worden en gaan dan naar Joanne Dohle van digitaal schrijfcafé De schrijflantaarn die er deskundige feedback op geeft en, het in haar ogen, beste verhaal uitkiest. De auteur hiervan wint de LS Literatuurprijs 2022.

Joost Nillissen van uitgeverij Terebint, voorziet de kwartaalwinnende verhalen ook in 2022 weer van waardevolle feedback en verbetertips.

Winnaar LS Literatuurprijs 2022

Joanne Dohle van digitaal schrijfcafé De schrijflantaarn gaf deskundige feedback op de topvijfverhalen en koos het – in haar ogen, beste verhaal uit. Dat is Kijkers geworden van Anita Lodewijks. Haar deskundige feedback kun je hier lezen.

Hartelijk dank aan onze externe beoordelaars
Joost Nillissen van uitgeverij Terebint, voorziet de kwartaalwinnende verhalen ook in 2022 weer van waardevolle feedback en verbetertips. Van hem mogen we ook een eindejaarscadeautje ontvangen, het door hem geschreven verhaal Federico.

We bedanken onze externe beoordelaars Joanne en Joost van harte voor hun werk dat ze voor ons collectief gratis uitvoeren. We hopen ook volgend jaar weer een beroep op hen te mogen doen. In het verleden waren zij lid van LS en het is fijn te merken dat ze ons collectief nog steeds een warm hart toedragen. Die betrokkenheid van oud-leden zegt ook iets over de sfeer binnen onze groep.

2023

Willem De Graeve is geïnteresseerd in een lidmaatschap en komt glansrijk door de ballotageprocedure. Vanaf het 2e kwartaal gaan we dan ook weer verder met het maximumaantal leden van 10.

Publicatie website jaartoppers

Aan leden wordt altijd gevraagd of ze hun winnende verhaal met gerichte beoordeling van onze externe beoordelaars op onze website willen plaatsen of niet. In Joanne Dohle’s inleidende motivatie van haar keuze en beoordeling van de jaartoppers van 2022 staat iets over de inhoud van een jaartopper-verhaal. Dat is niet wenselijk voor leden die nog iets met hun verhaal willen doen. We besluiten om enkele regels uit de motivatie te verwijderen en voortaan aan externe beoordelaars te vragen om niets over de inhoud te schrijven.

Contributie

Ondanks gestegen kosten voor postzegels, website en printkosten, blijkt uit de begroting van onze penningmeester Chantal, dat we het huidige lidgeld van 28 euro per jaar nog niet hoeven te verhogen.

Omzetting

Willem De Graeve reageert enthousiast op onze vraag of hij zijn aspirant-lidmaatschap wil omzetten naar een definitief lidmaatschap.

Time-out

Twee leden vragen m.i.v. het nieuwe jaar een time-out voor langere en onbepaalde tijd.

Joanne Dohle

Onze externe beoordelaar Joanne is door omstandigheden deze keer niet in staat om de eindejaarbeoordelingen en keuze van de literatuurprijswinnaar voor ons te verzorgen. Gelukkig vinden we in Mariël Hacking van Limnisa een goede waarnemer van haar taken.

De LS Literatuurprijs 2023 is gewonnen door Eelco Rommes met zijn verhaal Meneer Sesink. Mariël Hacking heeft de beoordelingen geschreven voor de topvijfverhalen: Het ongeluk van Monique, Meneer Sesink van Eelco Rommes, Lichtjes van Anita Lodewijks, De honderdjes van meneer Bakema van Barbara Joy en Lucht! van Aukje-Tjitske Dielkeman-Hovinga. Een aantal van deze verhalen en beoordelingen is te lezen bij: Verhalen.

2024

 Aanpassing time-out

We besluiten om met ingang van het 2e kwartaal alleen nog een time-out van maximaal een halfjaar te verlenen en als het lid daarna niet actief mee kan doen, zijn of haar plaats te vergeven aan iemand op de wachtlijst.

Cynthia Bobeldijk meldt zich als geïnteresseerde in een lidmaatschap. Haar schrijfniveau is ruim voldoende om aspirant-lid te worden, alleen is ze nog niet zo ervaren met het schrijven van op techniek gerichte feedback. Op het voorstel van Barbara om haar op dit gebied bij te spijkeren, gaat ze gretig in.

Uitzondering ledenaantal

Twee van onze tien leden hebben nog een time-out voor onbepaalde tijd. Als uitzondering is besloten om Cynthia toe te laten als aspirant-lid. Het is niet zo dat we het maximale aantal leden verhogen naar elf. Als we mochten terugzakken naar negen leden, bieden we pas weer plaats aan een nieuw lid.