Werkwijze

Werkwijze

LetterSpinsels stimuleert de leden (maximaal tien om het werkbaar te houden) om ieder kwartaal een kort verhaal of een aantal gedichten te schrijven die gepubliceerd worden in een intern blad met de naam LetterSpinsels. Deze kwartaaluitgaven worden per post verzonden. Buitenlandse leden kunnen ervoor kiezen om het interne LS-blad digitaal te ontvangen.

De leden komen niet bijeen. We schrijven feedback op elkaars werk en hebben daar drie maanden de tijd voor. De opbouwende reacties versturen we per e-mail naar onze feedbackbeheerder, Monique. Zij verzamelt, rangschikt en verstuurt de feedback na afloop van het kwartaal naar alle leden. Bij het feedback geven kennen we aan de verhalen ook een cijfer toe (alleen bekend bij de redactie) waaruit een gemiddelde ontstaat. Die gemiddelde cijfers worden in een topzoveel gerangschikt en in het LS-blad gepubliceerd.

Het hoogstgeëindigde verhaal van iedere uitgave (de kwartaalwinnaar) krijgt zes weken de tijd om zijn of haar verhaal aan de hand van de ledenfeedback te herschrijven, waarna het naar Joost Nillissen gaat die het beoordeelt en van verbetertips voorziet. Om zo veel mogelijk leden een kans te geven op een beoordeling, schuift de beurt door. Je kunt per jaar dus maar één beoordeling van Joost winnen. De herschreven versie en de beoordeling komen in het LS-blad te staan en indien de schrijver dat goedvindt, ook op de website.

De vijf hoogstgeëindigde verhalen van het jaar – ook hierbij geldt één verhaal per schrijver – winnen een beoordeling door Joanne Dohle. Deze herschreven verhalen en beoordelingen zijn in het volgende LS-blad te vinden en als de schrijver goedkeuring geeft, ook op de website. Joanne kiest uit de vijf jaartoppers het in haar ogen allerbeste verhaal dat de LetterSpinsels Literatuurprijs wint.

Extra informatie voor geïnteresseerden in een lidmaatschap

Ballotage: Om teleurstellingen achteraf te voorkomen vragen we aan geïnteresseerden in een lidmaatschap om drie verhalen van maximaal 3500 woorden te mailen naar Barbara (tjebbar@zeelandnet.nl). De redactieleden proberen een inschatting te maken of het werk een beetje aansluit bij ons collectief en schrijven een leesrapport met hun bevindingen dat je ontvangt.  Barbara zal één van de ballotagebijdragen vrijblijvend voorzien van uitgebreide feedback, (geef van tevoren even aan welk verhaal) zodat je een beetje een idee krijgt wat je bij ons kan verwachten.

Ter oriëntatie ontvang je van ons twee digitale versies van de LS-bladen met de ledenfeedback die erop gegeven is. Feedback is een belangrijk onderdeel van onze club. Het is een pre als je al wat ervaring hebt met het ontvangen én geven van feedback. Echt verkeerd kun je dat niet doen, want enkel aangeven hoe een verhaal op je overkomt, kan al een waardevolle toetsing zijn die knelpunten blootlegt. We zouden hier graag een voorbeeld van zien en vragen je om een verhaal, dat je van ons krijgt, te voorzien van feedback.

Als de procedure succesvol verloopt en er is een plekje vrij, ben je van harte welkom als aspirant-lid. Een aspirant-lidmaatschap duurt een halfjaar. Je betaalt contributie en er wordt van je verwacht dat je met alles meedoet. Gedurende die tijd kun je bij het schrijven van je kopij en feedback op de andere verhalen extra ondersteuning van Barbara krijgen. Na een halfjaar wordt van beide kanten bekeken of omzetting naar een definitief lidmaatschap gewenst is. Dit geeft je de tijd om erachter te komen of de werkwijze van LS bij je past.