Mia de Coninck – Lotgenotenboek

Mia de Coninck – Lotgenotenboek

Bij de ziekte van Parkinson hoort het stereotype beeld van een oudere man of vrouw die bevend en voorovergebogen door het leven schuifelt. Voor mensen die te horen krijgen dat ze aan deze ziekte lijden, lijkt de toekomst dan ook niet rooskleurig.

In dit boek getuigen parkinsonpatiënten dat de dag van de diagnose de start van een nieuw leven kan zijn.
Het is geen boek om in één ruk uit te lezen. Door de structuur van steeds terugkomende vragen en antwoorden kan de lezer er juist die informatie uit halen waar men op een bepaald moment behoefte aan heeft.