2011

2011

De beste verhalen per uitgave 2011

1e kwartaal     Schaduwvrouw / Barbara Joy
2e kwartaal     De overval / Rijk Arends
3e kwartaal     Een nieuwe start / Anita Lodewijks
4e kwartaal     Zuster / Ate Vegter

De zes hoogst geëindigde verhalen van 2011

Een verdwaald schaap / Rijk Arends
Schaduwvrouw / Barbara Joy
Tijgerin tussen Tovenaars / Fred Rabouw
Vreemde handen / Anita Lodewijks
God / Sandra Bernart
Zuster / Ate Vegter

De LS Literatuurprijs 2011

Door Natasza Tardio

Ik heb puur gekeken naar hoe het verhaal overkomt op de lezer en wat hier eventueel aan te verbeteren valt. Het heeft erom gespannen. Zelfs tijdens het schrijven van dit mailtje heb ik nog gewisseld. Het liefste had ik er een gedeelde 1e plaats van gemaakt. Maar ik moet kiezen en dan is Zuster van Ate Vegter toch mijn favoriet, ondanks dat het begin m.i. wel iets korter had gemogen. De fragmenten uit Schaduwvrouw krijgen een eervolle vermelding.

Het is lastig om op basis van fragmenten iemand tot winnaar te maken. Ook daar heb ik lang over nagedacht. Dat geldt ook voor de fragmenten van Fred Rabouw. Ik vond de delen uit Schaduwvrouw zeer interessant om te lezen.

Algemeen

Net als vorig jaar heb ik zes verhalen gekregen die tot de top zes van LS behoren en opnieuw is het duidelijk dat alle inzenders ervaringen hebben met schrijven en hoe om te gaan met stijl en grammatica. Niet verbazingwekkend, aangezien een groot deel van de topzesschrijvers ook in 2010 de topzes hebben behaald. 

Dat alle inzenders ervaring hebben met schrijven en weten hoe ze een verhaal moeten vormgeven moge duidelijk zijn, wel viel het mij op dat het soms leek alsof een aantal verhalen te lang zijn herschreven en hierdoor iets van hun spontaniteit hebben verloren. Probeer elkaar te blijven uitdagen.

Aan de andere kan zijn er zeker ook heel positieve ontwikkelingen te zien. Schrijvers die tips en adviezen zichtbaar hebben toegepast in hun nieuwe verhalen of tijdens het herschrijvingen van oude stukken. Erg leuk om te zien.
Omdat de schrijvers elkaar al hebben voorzien van commentaar op de eerstgenoemde punten, heb ik mij tijdens mijn beoordeling voornamelijk gericht op de inhoud; hoe komt het verhaal over bij de lezer en wat daar, mijns inziens, nog aan te verbeteren valt. In het algemeen valt het op dat veel van de verhalen nog wat emotie missen. De karakters blijven nog te veel op de vlakte. Wie zijn ze, waarom doen ze iets, wat beweegt ze? De lezer moet zich kunnen identificeren met een karakter, dat kan zelfs als dat karakter niet sympathiek is. In veel van de verhalen komen de personages op dit moment nog niet volledig uit de verf. Daar valt echt nog meer uit te halen, wat de verhalen alleen nog maar zal versterken.

Tot slot
Mijn favoriet en de winnaar van dit jaar is: Zuster van Ate Vegter. Deze schrijver weet een bepaalde subtiele spanning op te roepen in zijn verhaal, zonder dat er iets heel ‘groots’ of ‘spectaculairs’ plaatsvindt. Hoewel het verhaal zeker interessant is, begint het kalmpjes, om vervolgens het verhaal met een prachtige eindzin af te sluiten. Een waardoor het hele verhaal en de hele situatie of mogelijke situatie nogmaals door het hoofd van de lezer schiet. Knap gedaan.

De volgende verhalen/fragmenten wil ik toch even speciaal noemen.

Vreemde handen van Anita Lodewijks. Het mooie aan dit verhaal is dat het lijkt of je even door een klein raampje deelgenoot wordt gemaakt van een wrange, intieme momentopname uit het leven. Je stapt als lezer even in de gedachtegang en het leven van een dochter die de ouder wordt van haar vader en de vader die moet loslaten. Niet alleen de zorg van zijn dochter, maar ook het leven. Een situatie waarin iedere lezer zich kan verplaatsen. Erg mooi.

Schaduwvrouw van Barbara Joy. Het verhaal loopt voor mijn gevoel nog niet helemaal lekker. Dit kan ook komen doordat het natuurlijk in stukken is geknipt en ik niet het hele verhaal heb gelezen. Toch wil ik dit verhaal nog even speciaal noemen, omdat dit volgens mij een grondige herschrijving en uitwerking is van het korte verhaal dat deze schrijfster vorig jaar heeft ingezonden. Een verhaal dat in 2010 ook de top zes haalde en tevens een speciale vermelding. Het is heel duidelijk dat er zeker gewerkt is aan dit verhaal. De karakters zijn, hoewel zeker nog niet optimaal, veel beter uitgewerkt, en dat geldt ook voor de delen van het verhaal die ik heb gelezen. Leuk om dit te zien en het is dan ook zeker niet onopgemerkt gebleven.