Colofon

LetterSpinsels is tevens de naam van de kwartaaluitgave met eigen werk van de auteurs van LetterSpinsels, een collectief van ervaren schrijvers.

Redactie: Barbara van Dijk, Anita Lodewijks en Monique Cunnen
Penningmeester: Vacature
Webmaster: Sandra Bernart
Feedback- en cijferbeheer: Monique Cunnen

Insturen kopij: tjebbar@zeelandnet.nl
Insturen feedback en cijfers: m.cunnen@hotmail.com

Info: tjebbar@zeelandnet.nl (Barbara van Dijk)

Contributie: 28 euro per jaar tijdelijk naar NL68 RABO 0335065252 t.n.v. B.J. van Dijk te Vlissingen o.v.v. LetterSpinsels

Foto’s ‘spinnenwebben’: Anita Lodewijks