Anneke Blok

Anneke bewerkt

Sinds 1998 beoordelaar van de kwartaalwinnaars, daarvoor van het beste verhaal van de tweemaandelijkse uitgave.

In de tijd dat de club nog de Klap-pen genoemd werd, gaf Anneke summiere, doch deskundige commentaren op telkens vier verhalen van elke uitgave in de (letterlijke) vorm van Blok-noten die op de achterkant van de Klap-pen werden gezet.

Jaren geleden, in de papieren wereld, werd mij gevraagd korte verhalen te beoordelen. Dit heb ik een aantal jaren gedaan, ben ermee gestopt, omdat het wel erg veel was en later op verzoek weer begonnen bij Woordenstroom.

Na de boedelscheiding ben ik aan Letterspinsels toegevallen, beslist niet als lijdend voorwerp.

Omdat ik zelf weet hoeveel voldoening schrijven kan geven, vind ik het een eer en een genoegen andermans werk te beoordelen.

Ik probeer altijd zoveel mogelijk positieve feedback te geven. Niet in de betekenis van wat is dit kritiekloos prachtig, (ook wel waar het van toepassing is) maar wel een handreiking naar de schrijver om zijn/haar werk op een hoger niveau te brengen.

Ongetwijfeld speelt mijn onderwijsachtergrond in deze houding een belangrijke rol. Ook streef ik ernaar dat mijn opmerkingen niet alleen voor het betreffende verhaal, maar voor alle schrijvende lezers van enig belang zijn.

Ik ben al een aantal jaren met pensioen en koester een Latrelatie. Zolang jullie tevreden zijn en ik niet het gevoel heb mezelf te veel te herhalen, wil ik graag doorgaan.

Anneke Blok